AKHİSAR SEMPOZYUMU

Kurtuluşunun 100. Yılında Milli Mücadele’de Akhisar (6-7 Eylül 2022)

Sempozyum Hakkında

Anadolu Türk halkının Mustafa Kemal Paşa liderliğinde başta Yunanlılar olmak üzere işgalcilere karşı verdiği İstiklal Savaşı’nın yüzüncü yılını kutluyoruz. 

Sempozyum Konuları

  • I. Dünya Savaşı yıllarında Akhisar
  • Mondros Mütarekesi döneminde Akhisar
  • Akhisar’da Yunan işgali